‘Alone we can do so little but together we can do so much’ - Helen Keller

HISTORIEK

Begin 2004 opperde de toenmalige Gouverneur van het District 112 A  Raoul Rombaut dat de tijd rijp was om de 1ste Lions damesclub van West-Vlaanderen op te richten. Begin juli 2004 vond de eerste kennismaking plaats tussen een 12-tal dames en… het klikte meteen.  Onder het peterschap van Lions Club Oostende en Lions Club Oostkamp werd de Lions Club Oostende BO4 officieel gesticht op 17 mei 2005. Op 21 juni 2005 vond de kentekenoverhandiging plaats, waardoor de Lions Club Oostende BO4 met haar 25 leden officieel werd opgenomen in de grote Lionsfamilie van meer dan 1.350.000  leden over de hele wereld.

 

BO4 – Beaufort uitgesproken – wijst bovendien reeds op het nieuwe elan dat wij het Lions gebeuren willen meegeven !
34 superdynamische dames met het hart op de juiste plaats maken thans deel uit van onze Lions Club Oostende BO4 uit.

 

Voorzitters:

2023-2024 Isabel Verstraete

2022-2023 Patsy Kiekens
2021-2022 Anneke Delannoye

2020-2021 Claudine Pattyn

2019-2020 Hilde Focke

2018-2019 Sabine Vandemeulebroucke

2017-2018 An Mommaerts

2016-2017 Carla Gylain

2015-2016 Ingrid Floren

2014-2015 Tine Joye

2013-2014 Nicole De Baets

2012-2013 Virginie Viérin

2011-2012 Annick Verhelst

2010-2011 Marie-Claire Mares

2009-2010 Gaetane Rombaut

2008-2009 Véronique Misseghers

2007-2008 Sofie Hemeryck

2005-2007 Caroline Vanwynsberghe (stichtend voorzitter)

BO4 IN ACTION

SOCIALE WERKEN

 • Koninklijk Werk IBIS - Bredene

  - jongens en meisjes tussen 6 en 16 jaar

  - lager en technisch secundair onderwijs met maritieme richting en internaat voor 365 dagen per jaar

  - structuur en opleiding

  - sfeer van rust en veiligheid

  - optimale kansen in opvoeding en schoolse prestaties

 • VZW Arcade te Oostende

  - Minderjarige kinderen/jongeren

  - contextbegeleiding of residentieel verblijf

  - thuisbegeleiding problematische opvoedingssituatie

  - wekelijkse huisbezoeken

  - concrete activiteiten

 • CIG Ten Anker

  Centrum voor Integrale Gezinszorg Ten Anker – een centrum waar gewerkt wordt aan kwetsbaar (nakend) ouderschap binnen gezinnen – ze werken aan ‘haalbaar’ ouderschap door aan de slag te gaan met de ouders en preventief in te zetten op het ongeboren en zeer jonge kind. De gezinnen worden gekenmerkt voor een combinatie van verschillende problemen : perinatale  mentale kwetsbaarheid -  psychiatrische problemen – trauma en gehechtheidsproblemen – verslaving – kansarmoede -….

 • NEST (voorheen MPI HUIS AAN ZEE)

  Medisch Pedagogisch Instituut Steunkring NEST vzw in De Haan. Internaat met permanente openstelling (IPO) : verblijf en begeleiding voor de internen tijdens schoolvrije momenten (dagen/avonden/vakanties) – kinderen kunnen er slechts terecht via CLB’s – scholen voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – en telkens via de Intersectorale Toegangspoort (ITP)

 • ORANJE vzw Speelpleinwerking

  Inclusieve speelpleinwerking – leeftijden tussen 4 en 15 jaar of tot einde schoolloopbaan voor jongeren met bijzondere noodzorg. 5 werkingsgroepen verspreid over Oost en West-Vlaanderen waar kinderen met bijzondere noodzorg  in groepen van ongeveer 10 bijna individuele begeleiding krijgen.

 • VZW De Speelschommel in Bredene

  Vzw De Speelschommel biedt meermaals per jaar leuke gezinsactiviteiten aan gezinnen van mensen met beperkingen (ruim genomen).

 • POI De Steiger in Koksijde

  De Steiger is een internaat met permanente openstelling (IPO) waar kinderen terecht kunnen met gedrags en emotionele problemen, leermoeilijkheden en kinderen met autismespectrumstoornissen. Ook kinderen die via de Jeugdrechtbank geplaatst worden, een adempauze nodig hebben of een nieuwe start zoeken, kunnen in De Steiger terecht. Leeftijd : 2,5 tot 13 jaar (m/j) – locatie : Koksijde

 • De Lovie Westhoek

  De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. Zowel aan huis als in onze locaties, ondersteunen wij kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving.

  De ondersteuning is altijd gericht op het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van leven en gebeurt in nauw overleg met de persoon en zijn/haar netwerk. Ondersteunen is niet zorgen voor maar zorgen dat elke persoon met een beperking op zijn/haar manier een goed en zinvol leven kan hebben als burger van de samenleving. Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van autismespectrumstoornis, gedragsproblematiek, medische of fysieke problemen, dementie … kunnen bij De Lovie vzw terecht.

 • De Regenboog

  BO De Regenboog is een vrije niet-confessionele school voor buitengewoon lager onderwijs met momenteel 112 leerlingen uit de ruime regio (1/4 ongeveer uit Oostende). Op de huidige locatie ( Belhuttelaan in Koekelare) sedert 2006. School ligt in het groen en brengt rust bij de leerlingen. Voor leerlingen met leerproblemen is dit een meerwaarde. De school verdubbelde haar leerlingenaantal in de voorbije 4 schooljaren en daarmee lopen hun subsidies vertraging op. Hun droom is een rekenkeuken te realiseren die echt een meerwaarde zou zijn voor leerlinge,  therapeuten en leerkrachten

   

 • BuSo De Rozenkrans

  Secundaire school  voor bijzonder onderwijs waar jongeren terecht kunnen tussen 13 en 21 jaar  met matig tot ernstige mentale beperkingen – mogelijks met bijkomende emotionele stoornissen en/of meervoudige beperkingen. Ze kennen 3 opleidingsvormen : - sociale aanpassing – sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking – beroepsonderwijs.

   

 • Gandalf vzw

  Een VZW die jaarlijks gezinnen in armoede (uit W Vlaanderen) meeneemt op vakantie. Ongeveer 70 personen trekken er jaarlijks samen op uit  gedurende een week. Deze organisatie bestaat sedert 1995 – is kleinschalig en pluralistisch en volledig gedragen door een groep van ongeveer 30 vrijwilligers die elkaar kennen vanuit de jeugdbeweging. In de loop van de jaren wijzigde de samenstelling van de groep geregeld maar het engagement blijft.  Gandalf is erkend als sociaal-toeristische vereniging door Toerisme Vlaanderen.

 • Vincentius Noodfonds – Bredene

  Vincentius Noodfonds Bredene is een organisatie die op de eerste plaats lijkt op een regulier voedselbedelingspunt maar zoveel meer is voor kwetsbare gezinnen. Ze geven extra steun aan gezinnen die het niet aankunnen hun kinderen een zorgeloze jeugd te geven.

   

 • LISA – de Club van de 104

  LISA (Lions International Student Academy) Oostende heeft als doel kanszoekende jongeren uit Oostende en omstreken die hogere studies wensen te beginnen, te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak doorheen heel het studietraject vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma en bij de zoektocht naar een stageplaats en eerste job.

  www.lisa100.be

WIE ZIJN WIJ

Ann BOELENS-VAN HAVERBEKE - Virginie BOUDOLF-VIÉRIN - Tine BULTINCK - Christine BULCKE-VERMEIRE - Gwendoline CAVENS-NYS - Frédérique CLEMENT-ANDRIES - Isabel CORNILLE-VERSTRAETE - Inne D'HONDT-NOLLET - Els DE CLERCQ  - Sabine DE LOORE-VANDEMEULEBROUCKE - Hilde DEKLERCK-FOCKE  - Gerda DEKLERCK-MAENHOUT - Anneke DELANNOYE - Carla DEMEULEMEESTER-GYLAIN - Charlotte DEPUYDT - Claudine DERYCKERE-PATTYN - Ingrid FLOREN-BLONDEEL - An GEVAERT-MOMMAERTS - Veerle HUYGHE-MERTENS - Tine JOYE - Patsy KIEKENS - Nicole LAPIN-DE BAETS  - Marie-Claire MARES-DELRUE - Anne MASCIOLI - Sofie SCHEPENS-HEMERYCK - Karen VAN DEN BROECKE-MOREL - Caroline VAN OOSTERWYCK-VANWYNSBERGHE  - Lieve VANHOENACKER-HUYGHE - Jill VANACKER - Gaétane VERBANCK-ROMBAUT - Annick VERHELST-RAMMANT - Lien VERNAILLEN-CASTEUR - Dominique WYFFELS-VERHAEGHE

 FUNDRAISING

ADRES

The Royal North Sea Yacht Club

Montgommerykaai 1 - Oostende, 8400

MEETINGS : 2e dinsdag

SOCIAL MEDIA

Begin 2004 opperde de toenmalige Gouverneur van het District 112 A  Raoul Rombaut dat de tijd rijp was om de 1ste Lions damesclub van West-Vlaanderen op te richten. Begin juli 2004 vond de eerste kennismaking plaats tussen een 12-tal dames en… het klikte meteen.  Onder het peterschap van Lions Club Oostende en Lions Club Oostkamp werd de Lions Club Oostende BO4 officieel gesticht op 17 mei 2005. Op 21 juni 2005 vond de kentekenoverhandiging plaats, waardoor de Lions Club Oostende BO4 met haar 25 leden officieel werd opgenomen in de grote Lionsfamilie van meer dan 1.350.000  leden over de hele wereld.

 

BO4 – Beaufort uitgesproken – wijst bovendien reeds op het nieuwe elan dat wij het Lions gebeuren willen meegeven !
36 superdynamische dames met het hart op de juiste plaats maken thans deel uit van onze Lions Club Oostende BO4 uit.

VOORZITTERS :

2023-2024 Isabel Cornille-Verstraete

2022-2023 Patsy Kiekens
2021-2022 Anneke Delannoye

2020-2021 Claudine Pattyn

2019-2020 Hilde Focke

2018-2019 Sabine Vandemeulebroucke

2017-2018 An Mommaerts

2016-2017 Carla Gylain

2015-2016 Ingrid Floren

2014-2015 Tine Joye

2013-2014 Nicole De Baets

2012-2013 Virginie Viérin

2011-2012 Annick Verhelst

2010-2011 Marie-Claire Mares

2009-2010 Gaetane Rombaut

2008-2009 Véronique Misseghers

2007-2008 Sofie Hemeryck

2005-2007 Caroline Vanwynsberghe (stichtend voorzitter)